STOER säkrade Fatbike-försäkring

STOER Insured Fatbike Insurance ger ett heltäckande och flexibelt skydd för fatbike-ägare. Nedan beskrivs de viktigaste egenskaperna och fördelarna med denna försäkring:

Direkt försäkringsbar:
Till skillnad från många konkurrenter där det finns en 45-dagars väntetid, låter STOER Bikes dig bli försäkrad omedelbart. Det innebär att din fatbike är skyddad från dag ett mot olika typer av skador.

Skydd av nyvärde upp till 3 år:
Vid stöld eller totalförlust inom tre år får du en ersättningsfatbike från en ansluten återförsäljare. Detta är ett år längre än vad många andra försäkringsbolag erbjuder, som endast ersätter nyvärdet på cykeln upp till två år. Efter tre år ersätts fatbikens dagsvärde.

Låg självrisk:
STOER Secured Fatbike Insurance har en mycket låg självrisk på 150 euro per skada, vilket är betydligt lägre än många andra försäkringsbolag. Vid total stöld finns det till och med ingen självrisk.

Premium:
Premien för denna försäkring varierar beroende på område och ligger mellan 25 och 35 euro per månad. Du kan välja att betala premien månadsvis eller årsvis.

Assistans vid haveri:
I försäkringen ingår vägassistans i Nederländerna som standard. Det innebär att om något skulle gå sönder på vägen, t.ex. mekaniska problem eller punktering, kommer både fatbiken och föraren att transporteras till startpunkten, hemadressen eller en cykelverkstad.

Heltäckande försäkringsskydd för skador:
Denna försäkring täcker skador på din fatbike på grund av en plötslig yttre orsak, till exempel skador orsakade av en olycka, kollision, brand eller vandalism. Stöld och skador till följd av stöldförsök omfattas också, förutsatt att fatbiken var låst med ART-godkänt lås (kategori 2 eller högre) och att de registrerade nycklarna kan visas upp.

Villkor:
- Din fatbike måste ha ett ART 2-godkänt lås.
- Tracefys GPS- och cykeljaktfunktion ska vara aktiv. Detta hjälper till att snabbt hitta den stulna cykeln och ger extra säkerhet.

Hjälp med regress:
Med återvinningstjänsten får du hjälp med att återvinna skador som orsakats i Nederländerna av ett annat motorfordon som är juridiskt ansvarigt.

Flexibilitet i betalning och uppsägning:
Du kan välja att betala premien månadsvis eller årsvis. Försäkringen börjar gälla på det datum som anges i försäkringsbrevet och förnyas automatiskt varje år. Efter det första året kan du säga upp försäkringen skriftligen via din förmedlare med en månads uppsägningstid.